MJH-7-Banner

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
Mediterranean Journal of Humanities

Akdeniz Üniversitesi İnsani Bilimler Dergisi, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Dergi Akdeniz kültürleri, Antropoloji, Arkeoloji, Sanat, Sanat Tarihi, Kültürel çalışmalar, Gerontoloji, Tarih, Dil, Edebiyat, Medya, Felsefe, Eğitim, Psikoloji ve Sosyoloji alanları başta olmak üzere sosyal bilimlerin tüm alt alanlarında, bilimsel konu ve sorunları irdeleyen ve bu konularda çözüm önerileri getiren özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makalelerini yayımlayan hakemli, akademik bir dergidir
Başvuran her makale alanda uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilmekte ve kesin sonuç yazarlara üç ay içinde bildirilmektedir.