Akdeniz Konferansları IX

Eşitsizlikleri Aşmak Mümkün mü? Türkiye Toplumsal Yapısının Yeni Görünümleri ve Sorunları

Doç. Dr. Lütfi SUNAR
İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmekte olan Akdeniz Konferansları’nın 09 Aralık 2016 tarihli konuğu; “Eşitsizlikleri Aşmak Mümkün mü? Türkiye Toplumsal Yapısının Yeni Görünümleri ve Sorunları” başlığıyla, İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Lütfi SUNAR olacaktır.
Tarih: 15/12/2016
Saat: 14:00
Yer: Edebiyat Fakültesi Kaşgarlı Mahmut Konferans Salonu

Eşitsizlikleri Aşmak Mümkün mü? Türkiye Toplumsal Yapısının Yeni Görünümleri ve Sorunları

Türkiye’de 1980’de başlayan küresel entegrasyon ve liberalizasyon 2000’lerde hız kazandı. Bu dönemde ekonomi büyüdü, toplam zenginlik arttı. Ancak hem bu zenginliğin paylaşımında, hem de refahın oluşturulmasında çok ciddi sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Bu eşitsizlik ve paylaşım sorunu, toplumda farklı tabaka ve katmanların konumlarında değişimlere yol açtı. Neticesinde Türkiye’de eşitsizlik ve sosyal tabakalaşma konuları daha fazla tartışılmaya başlandı. Türkiye’de son 30 yılda tabakaların daha fazla belirginleşmeye ve toplumsal yapıyı daha fazla etkilemeye başladığını görmekteyiz. Bunda ekonominin ve devletin geçirdiği büyük dönüşümlerin ve küresel sisteme entegrasyon çabalarının ana etken olduğu söylenebilir. Bu süreçte eşitsizlik ve tabakalaşmaya dair çok önemli farklılaşmalar yaşanmıştır. Bu dönemde özellikle kentleşmede yaşanan dönüşümler, hizmet sektörünün yükselişi, bilgi ekonomisinin gelişimi ve ekonominin finansallaşması gibi etkenlerden ötürü makro düzeyde sınıfsal şemalar çok değişmese de, her bir tabakanın kendi içindeki kombinasyonu ciddi bir biçimde farklılaştı. Buna bağlı olarak eşitsizliklerin yapısı ve görünümü de önemli değişimler geçirdi. Bir taraftan özellikle eğitimde yaşanan gelişmelerle birlikte yapısal eşitsizlikler azalırken öte yandan sosyo-ekonomik yapının değişimi ile yeni eşitsizlik alan ve türleri ortaya çıkmaya başladı. Bu konuşmada Türkiye’deki sosyo-ekonomik eşitsizlikler konusunda mevcut durumun gerçekçi bir resminin çekilmesine katkı sağlamak ve bunları aşmak üzere yapılması gerekenlere ışık tutmak amaçlanmaktadır.

esitsizlik-afis-web

lutfi-sunarDoç. Dr. Lütfi SUNAR

Lütfi Sunar, lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi bölümlerinde ve doktora eğitimini de 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Sosyolojik teori, şarkiyatçılık, öteki, Türkiye’de toplumsal değişim ve tabakalaşma alanlarında çalışmalarda bulunan Lütfi Sunar, hâlen İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sunar’ın Marx ve Weber’de Doğu Toplumları (2012), Türkiye’de İş Ortaklıkları (2011), Marx and Weber on Oriental Societies (2014), Türkiye’de Toplumsal Değişim (2015), Eurocentrism at the Margins: Encounters, Critics and Going Beyond (2016) ve Debates on Civilization in the Muslim World: Critical Perspectives on Islam and Modernity (2016) adlı telif ve derleme kitapları ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Son Çıkan Yayınları

           

Debates on Civilization in the Muslim World: Critical Perspective on Islam and ModernityEdited by Lutfi Sunar, New York, Oxford University Press, 2016.

Eurocentrism at the Margins:  Encounters, Critics and Going Beyond, Edited by Lutfi Sunar, Farnham: Ashgate Publishing, 2016

Türkiye’de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik, Ed. Lütfi Sunar, İstanbul: Matbu Kitap, 2016

Alexis de Tocqueville, Sömürge ve Kölelik: Öteki Üzerine Seçme Yazılar, Lutfi Sunar (ed.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2016