The Siege of Malta

Malta Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Simon MERCIECA tarafından “The Siege of Malta” konulu 4 günlük bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda Akdeniz’de Ortaçağ’dan Yeni Çağ’a kadar değişen dinamikler ele alınmıştır.

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Tarih: 14 – 17 Eylül 2014
Saat: 09.00 – 12. 00
Yer: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Toplantı Salonu

The Siege of Malta