Ortaçağ Akdenizi Tarihi Kaynaklar ve Araştırmaları ile Ortaçağ Akdeniz’de İstihbarat Faaliyetleri

Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları Anabilim dalı bünyesinde Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Tülay Yürekli tarafından sabah ve öğle oturumu olmak üzere iki oturum şeklinde Ortaçağ Akdenizi Tarihi Kaynaklar ve Araştırmaları ile Ortaçağ Akdeniz’de İstihbarat Faaliyetleri konulu bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.
Tarih: 28/05 /2016
Saat: 09:30 – 12:00 – 13:30 – 16:30
Yer: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Toplantı Salonu

Tülay Yürekli