Ortaçağ Akdeniz Çalışmalarında Metodoloji Sorunu ve Ortaçağ Akdenizi’nde Sosyal – Dini Zümreler

Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları Anabilim dalı bünyesinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Aznavur Demirpolat tarafından sabah ve öğle oturumu olmak üzere iki oturum şeklinde Ortaçağ Akdeniz Çalışmalarında Metodoloji Sorunu ve Ortaçağ Akdenizi’nde Sosyal – Dini Zümreler  konulu bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.
Tarih: 27/05 /2016
Saat: 09:30 – 12:00 – 13:30 – 16:30
Yer: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Toplantı Salonu

Aznavur Demirpolat