Filtrele::Tümünü GösterUlusal Araştırma KurumlarıUluslararası Araştırma Kurumları
 • AKMED
  AKMED

  Suna ve İnan KIRAÇ Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü tümüyle arkeolojik ve kentsel sit olarak koruma altına alınmış olan Antalya - Kaleiçi'nde, bir yapı adası üzerinde yer alan iki eski binanın, Suna ve İnan Kıraç tarafından satın alınıp 1993-1995 yılları arasında onarılmasından sonra kurulmuş ve 18 Mayıs 1996 tarihinde kapılarını bilim, kültür ve sanat dünyasının hizmetine açmıştır. Sonraları, bunların bitişiğindeki bir diğer eski eser niteliğindeki evin de onarılarak 1999 yılında hizmete sokulmasıyla birlikte büyük bir yapı kompleksine dönüşmüştür.

  00 90 242 243 42 74 00 90 242 243 80 13
 • Akdeniz Dünyası Araştırmaları
  Akdeniz Dünyası Araştırmaları

  Akdeniz Dünyası Araştırmaları Yüksek Lisans programı çerçevesinde, yaklaşık 400 yıl Akdeniz ve Akdeniz bağlantılı denizlerde söz sahibi olmuş, Akdeniz çevresindeki devlet ve milletlerle karışmış ve kaynaşmış olan Osmanlıların, Akdeniz’deki faaliyetleri, egemenlik politikaları, gerçekleştirdikleri deniz ticareti, deniz ulaşımı ve diğer devletlerle ilişkileri konusunda akademik çalışmalar yapılması öngörülmektedir. Akdeniz’in parçası olarak tanımlanan Ege Denizi ve adalar da, bilimsel çalışmalar açısından aynı önemi taşımaktadır. Üstlendikleri önemli rolleri dikkate almak suretiyle Ege adaların-daki siyasî, idarî, askerî ve ticarî gelişmelerin yanı sıra, Ege Denizi’nde tarihî süreç içerisinde oluşan deniz hukuku gibi konuların araştırılması verimli ve yararlı sonuçlar doğuracaktır.

  00 90 212 440 20 00-01 00 90 212 440 03 40
 • Akdeniz Araştırmalar Enstitüsü (AKARE)
  Akdeniz Araştırmalar Enstitüsü (AKARE)

  Akdeniz Araştırmalar Enstitüsü (AKARE) millî çıkarlar doğrultusunda ulusal güvenlik kültürünün oluşturulmasına ve yaygınlaştırılmasına, jeo-politik ve jeo-stratejik bilincin geliştirilmesine, ulusal, bölgesel ve yerel kapsamda kamu ve özel sektörün karar alma süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla akademik platformda özgür ve özgün araştırmalar yapan enstitü biçiminde yapılanan bağımsız bir düşünce kuruluşudur. AKARE’nin araştırma alanları; başta Çukurova Bölgesi ve Türkiye olmak üzere, çevre ülkelerden başlayıp eski ve yeni dünya adası olup, araştırma alanları, politik, ekonomik, siyasi, teknolojik, demografik, güvenlik, hukuki ve tarihî altyapıları kapsamaktadır.

  00 90322 454 79 17 00 90 322 454 79 17
 • Institute de la Méditerranée
  Institute de la Méditerranée

  Institute de la Méditerranée (Marseilles - France). The MED Institute operates in the fields of economical analysis and territorial strategies. Its general objective is to provide to the members of its board (municipality of Marseilles, General Council of the Bouches-du- Rhône department, Regional Council of the PACA region and chamber of commerce) surveys and expertise tools as well as a support platform to develop projects in the wide Euro-Mediterranean region.

  (33) 04 91 31 51 95 (33) 04 91 31 51 95
 • The European Institute of the Mediterranean
  The European Institute of the Mediterranean

  IEMed (Barcelona - Spain). The European Institute of the Mediterranean (IEMed), founded in 1989, is a public consortium which aim is to contribute to mutual understanding, exchange and cooperation between the different Euromediterranean countries, societies and cultures. Adopting a clear role as a think tank specialised in Mediterranean relations based on a multidisciplinary and networking approach, the IEMed encourages analysis, understanding and cooperation through the organisation of seminars, research projects, debates, conferences and publications, in addition to a broad cultural programme.

  93 244 98 50 00 90 242 243 80 13
 • Three Cultures Foundation
  Three Cultures Foundation

  The Three Cultures Foundation is a non-profit organisation that has become an international authority for dialogue and respect as necessary means to achieve peace and understanding among people. This position stems from both the exceptional nature of its Board of Trustees and the cultural activities it organises (courses, exhibitions and publications). The Three Cultures Foundation was born il 1998 as the result of a joint initiative from the Andalusian regional government, the kingdom of Morocco and is supported by the Peres Centre for Peace, by the Palestinian National Authority and by multiple Israeli and Euromediterranean institutions.

  954 08 80 30 954 08 15 06
 • Paralleli Institute
  Paralleli Institute

  Paralleli Institute (Turin - Italy) is a nonprofit institute that was established in July 2005. Paralleli promote dialogue at cultural, social and political level between the societies of the Mediterranean countries. It main activities are in the following domains: Euro-Mediterranean policies, intercultural dialogue, economy and development, migration and information and promotion of intercultural dialogue.

  +39 011 522 98 39 +39 011 522 98 30
 • MAEM/MEMA
  MAEM/MEMA

  MAEM/MEMA (Florence - Italy). The MAEM/MEMA Association aims at enhancing the integration of the Euro- Mediterranean Area by offering unique learning programmes (comprising the Master in Euro-Mediterranean Affairs, hence its acronym in English and French), addressing post-graduate students, professionals and practitioners working in the fields of Mediterranean cooperation. The network is currently made up of sixteen Universities and other academic institutions from the entire Mediterranean Area.

  +39 055 50 61 218 +39 055 43 82 302
 • The Centre for International Political Studies (CeSPI)
  The Centre for International Political Studies (CeSPI)

  CeSPI (Rome - taly) The Centre for International Political Studies, is an independent non-profit organization established in 1985 which conducts policy oriented studies and research. Main axes of research in the Mediterranean area are: governance systems; economic, innovation and internationalization processes, migration flows and diasporas, development and territorial cooperation, environment policies, benchmarking and evaluation.

  +39 066990630 +39 066784104
 • Plural European Study Centre
  Plural European Study Centre

  PLURAL (Genoa - Italy) Plural European Study Centre is a non-profit association active in the field of Euro- Mediterranean research, institutional networking and communication in close cooperation with policy makers. Supporting the awareness of Euro-Mediterranean economic and social changes is the main PLURAL mission, organizing and promoting projects and initiatives for training and dissemination activities.

  +39 010 2510718 info*pluraleurope.net
 • Center for Mediterranean Civilizations
  Center for Mediterranean Civilizations

  For the past three millennia the Mediterranean has functioned as both infrastructure and network for the civilizations among its shores. Aside from its political unity in antiquity, the Mediterranean had known, and continues to experience, interconnected perceptions, attitudes, religions, cultures, languages, colonizations and migrations. The Mediterranean region shares social and economic patterns, modes of contacts, and representations, which, today, provide the groundwork for future developments and a renewed European interest. Modern Israel's Mediterranean heritage, evidenced in its relation to the past, is expanding through the memory of its Mediterranean immigrant communities, from southern Europe, North Africa, the Balkans, and Turkey. Israel, with the bulk of its population settled along the Mediterranean coast, is undergoing today a Mediterranean re-orientation, expressed in lifestyle, in changing points of reference, and sometimes articulated as one of the competing strategies for a future collective identity and cultural direction.

  03-640-8333 03-641-3671
 • Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH)
  Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH)

  Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme (MMSH) Membre du Groupe d’Intérêt Scientifique (GIS) « Réseau national des Maisons des Sciences de l’Homme », la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme est un campus de recherche et d’enseignement en sciences humaines et sociales, spécialisé sur le monde méditerranéen. Fondée en 1996 par Robert Ilbert, qui en a assuré la direction jusqu’à la fin de l’année 2007, cette structure d’accueil, de soutien et de diffusion de la recherche regroupe dix laboratoires, l’Ecole doctorale « Espaces, Cultures, Sociétés » et des unités d’enseignement (Département d’Anthropologie et Département des Sciences de l’Antiquité, relevant de l’UFR « Civilisati-ons et Humanités » de l’Université de Provence).

  (+33) (0) 4 42 52 40 00 http://www.mmsh.univ-aix.fr