Doç. Dr. Nihal Tüner ÖNEN

Akdeniz Üniversitesi
Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü
Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları Anabilim Dalı
07058 Kampüs / Antalya

(+90) 242 227 4400 (4163)
nihaltuner*akdeniz.edu.tr

Kişisel Bilgiler

Doğum Yeri: Almanya
Doğum Tarihi: 25.11.1976
Yabancı Dil: Almanca, İngilizce, Eski Yunanca.
Lisans: Akdeniz Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü (1994-1999)
Yüksek Lisans: Akdeniz Üniversitesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü (1999-2002)
Doktora:
Akdeniz Üniversitesi, Eskiçag Dilleri ve Kültürleri Bölümü (2002-2008)

Mesleki Deneyim

Araştırma Görevlisi: Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Dilleri ve Kültirleri Anabilim Dalı (1999 – 2007)
Yrd. Doç. Dr.: Akdeniz Üniversitesi Eskiçag Dilleri ve Kültürleri Bölümü (2010 – )
Müdür Yardımcılığı: Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü (2012-)

Görev Aldığı Projeler

Patara Antik Kenti Kazıları, Antalya (1995–1998)
Doğu Lykia Yüzey Araştırmaları, Antalya (2000-2002)
Kütahya Müzesi’nde Tanrıça Hekate adakları üzerinde yürütülen bilimsel çalışmalara katılım (2002)
Varsak Belediyesi için: Varsak ve Çevresi Antik Yolağının Araştırılması (2006-2007)
Varsak Belediyesi için: Varsak ve Çevresi Antik Çiftlik Yerleşimlerinin Tespiti (2006-2007)
Antalya Büyükşehir Belediyesi için Tarih Vakfı Bünyesinde Antalya Kaleiçi Kent Gezileri Haritası Güzergah Belirleme ve Envanter Çalışması’nda Danışman (2008-2009)
Antalya Büyükşehir Belediyesi için Tarih Vakfı Bünyesinde Antalya Kaleiçi Kent Gezileri Haritası Güzergah Belirleme ve Envanter Çalışması
Lykia/Pampfilya Ulasim Sistemlerinin Epigrafik ve Tarihi Cografik Açilardan Arastirilmasi’nda heyet üyeligi (2006-2011)
Ksanthos Kazısı’nda Bilimsel üye (2011-)
Tokat Komana Kazısı’nda Bilimsel Üye (2012-)
Phaselis Antik Kenti ve Territorium’u Yüzey Araştırması’nda Araştırma Yürütücüsü Yardımcısı (2012-)

Burslar

Freiburg Albert Ludwigs Üniversitesi Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü’nde araştırmalarda bulunmak üzere Erasmus Bursu kapsamında altı aylık araştırma bursu (01. 10. 2004 – 01. 04. 2005)
Konstan Üniversitesi Eskiçağ Kürsüsü’nde araştırmalarda bulunmak üzere DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst ) kapsamında iki aylık araştırma Bursu (01. 06. – 01. 08. 2012)

Yürüttüğü Tezler

Yüksek Lisans;
Emine Bilgiç, Geç Roma İmparatorluk çağında Roma – Sasani ihtilafları: Roma’nın doğu sınırları

Kitaplar

Via_Sebaste

Via Sebaste: Anadolu’nun En İyi Korunmuş Roma Yolu’nun Varsak’tan Geçen Güzergahı

B. Takmer – N. Tüner Önen, Antalya 2007 (Varsak Belediyesi Kültür Yayınları 2).  Kitabı İndir

Plutarkhos Bioi Paralleloi: Agesilaos-Pompeios =Plutarkhos Paralel Hayatlar: Agesilaos-Pompeios

Antalya 2014 (Baskıda)

461a

Kitapta Bölüm Yazarlığı

Lykia Yerleşim Coğrafyası’nda Yeni Lokalizasyonlar. şurada: S. Şahin – M. Adak (ed.), N. Tüner Önen, Likya İncelemeleri I, İstanbul 2002, 63-78.

Makaleler

Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 Phaselis’li Entelektüeller I: Theodektes: Rhetor, Tragedya Yazarı ve Bir Bilmece Ustası, N. Tüner ÖNEN, Cedrus I (2013), 125-150.
 Hadrians Reisen im östlichen Mittelmeer anhand neuer Inschriften aus Phaselis, N. Tüner Önen, Adalya XVI (2013), 93-106.
 Phaselis ve Teritoryumu Yüzey Araştırması 2012, M. Arslan – K. Demirtaş – N. Tüner Önen, ANMED 2013-11, 224-229.
 Ideas Concerning the Historical Identity and the Connections of the City of Phaselis an Eastern Mediterranean Port, N. Tüner Önen, MJH II/1 (2012), 205-212.
 Akdeniz’in Korsan Yuvaları: Korykos’lar, N. Tüner Önen – M. Arsan, Adalya 14 (2011), 189-206.
 Pamphylia Bölgesi’nin Mısır ve Kıbrıs ile olan İlişkileri, E. Akdoğu Arca – N. Gökalp – N. Tüner Önen, Olba 19 (2011), 287-312.
 Kayseri Müzesi’nden Yeni Yazıtlar, N. Tüner Önen – M. Arslan, Olba 18 (2010), 307-322.
 Römische Bürger in Sillyon, N. Tüner Önen, Gephyra 5 (2008), 67-72.
 Batı Pamphylia’da Yol Araştırmaları: Via Sebaste’nin Perge-Klimaks Arası Güzergahında Yeni Bir Yol Kalıntısı, B. Takmer – N. Tüner Önen, Adalya 11 (2008), 109-132.
 New Inscriptions from Kayseri Museum I, B. Takmer – M. Arslan – N. Tüner Önen, Gephyra 3 (2006), 169-181.
New Inscriptions from Tokat Museum I, N. Tüner Önen – M. Arslan – B. Takmer, Gephyra 3 (2006), 183-191.
 Neue Inschriften aus Phaselis I, M. Adak – N. Tüner Önen– S. Şahin, Gephyra 2 (2006), 1-20.
 Neue Inschriften aus Olympos und Seinem Territorium I, M. Adak – N. Tüner, Gephyra 1 (2004), 53-65.
 Pygela Doğu Lykia Dağları’nda Yeni Keşfedilen Küçük Bir Kent, M. Adak – N. Tüner, Arkeoloji ve Sanat Dergisi 118 (2004), 43-50.
 Epigraphische Mitteilungen aus Antalya VIII. Four Epigrams from the Periphery of Nicaia, B. Takmer – N. Tüner, Epigraphica Anatolica 33 (2001), 179-183.

Sempozyum Bildirileri:

 Yazıtlar Işığında Phaselis, N. Tüner Önen. Şurada: Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması I: Anadolu Akdenizi Sempozyumu, Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Kongre, Sempozyum, Seminer Dizisi: 3. Ed. K. Dörtlük – T. Kahya – R. Boyraz/Seyhan – T. Ertekin, Antalya (2012), 479-488.

Kitap Tanıtımı:

 M. ARSLAN, Arriani Periplus Ponti Euxini=Arrianus’un Karadeniz Seyahati, Hellence Aslından Çeviren ve Yorumlayan) İstanbul 2005, Odin Yayıncılık, 204 sayfa. ISBN: 9789120219790, N. Tüner Önen, Aktüel Arkeoloji 18 (2010), 14.