Arş. Gör. Fatih Yılmaz

Akdeniz Üniversitesi
Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü
Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları Anabilim Dalı
07058 Kampüs / Antalya
(+90) 242 227 4400 (4119)

fatihyilmaz*akdeniz.edu.tr   

Kişisel Bilgiler

Doğum Yeri: Trabzon
Doğum Tarihi: 04.08.1988
Yabancı Dil: İngilizce, Latince, Eski Yunanca.
Lisans: Akdeniz Üniversitesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2007-2012.
Yüksek Lisans: Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları Anabilim Dalı, 2013 -.

Mesleki Deneyim

Araştırma Görevlisi: Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları Anabilim Dalı, 2013-.

Görev Aldığı Projeler

Projeler, Kazı ve Yüzey Araştırmaları

Antalya Müzesi, Perge Kazıları, 2016 sezonu Epigraf olarak, bilimsel üyelik.
Phaselis Antik Kentinde Bulunan Yayınlı-Yayınsız Hellence Yazıtların RTI Metodu ile Değerlendirilmesi, Türk Tarih Kurumu (2015).
Phaselis ve Territoryumu Yüzey Araştırmaları, 2015 sezonu Epigraf olarak, bilimsel üyelik.
Akdeniz Üniversitesi Ksanthos Kazısı 2014 Kazı Sezonu Epigraf olarak, bilimsel üyelik.
Phaselis Antik Kenti ve Teritoryumunun Epigrafik ve Hidrografik Araştırma Projesi, (BAP Araştırma Projesi), (2014).
Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Phaselis ve Territoryumu Yüzey Araştırmaları, 2014 Sezonu Epigraf olarak, bilimsel üyelik.
Akdeniz Üniversitesi Ksanthos Kazısı 2013 Kazı Sezonu Epigraf olarak, bilimsel üyelik.
Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Phaselis ve Territoryumu Yüzey Araştırmaları, 2013 Sezonu Epigraf olarak, bilimsel üyelik.

Sempozyum Komite Üyeliği

“IV. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Öğrenci Sempozyumu” başlıklı sempozyumun düzenleme komitesi üyeliği (2017).
19TH SYMPOSIUM ON MEDİTERRANEAN ARCHAEOLOGY: TIME SPACE AND PEOPLE” başlıklı uluslararası sempozyumun organizasyon komitesi üyeliği (2015).

Editör

LIBRI II (2016); Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi, Editör.

Yayına Hazırlayan

 Byzantion’dan Constantinopolis’e İstanbul Kuşatmaları, (Eds. Murat Arslan & Turhan Kaçar), Tematik Kitap, Yayına Hazırlayan (2017).
 LIBRI I (2015); Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi, Yayına Hazırlayan.

Dergi Sekreteri

Redaktör

Multimedya ve Grafik Tasarım

 

Başarı ve Ödüller

Akdeniz Üniversitesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2012 Mezuniyet Yılı Bölüm üçüncülüğü.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitapta Bölüm Yazarlığı

Sempozyum Bildirileri

Erken Hıristiyanlık Dönemi’nde Lydialı Sahte Prophetis Iezabel, Uluslararası Lydia Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ndeki DESEM, İzmir, (17-18 Mayıs 2017).

 Parionlu Filozof Peregrinus’un Hıristiyanlar ve Kynikler Nezdindeki Kutsal Kimliği, V. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Öğrenci Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bumin Kağan Konferans Salonu, Antalya, (4-5 Mayıs 2017).

 The Cult of Athena Polias on the Acropolis of Phaselis and within the Eastern Mediterranean, SOMA: 19th Symposium on Mediterranean Archaeology, Grand Haber Otel, Kemer/Antalya, (12-14 November 2015).

Phaselis Kenti Pantheonu ve Doğu Akdeniz’deki Etkileşimi, Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II: Anadolu Akdenizi, Ramada Plaza Antalya Otel, (4-7 Kasım 2015).

 Abonouteikhos/Ionopolis’in Antikçağ Tarihi, II. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Öğrenci Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, (8-9/5/2014).

Kitap Tanıtımı

Akademik Röportaj