• Fora Yelken Vizyon
1234startstop

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü / Mediterranean Civilisations Research Institute (MCRI); tarih, arkeoloji, epigrafi, nümiz­matik, sosyoloji, sosyal antropoloji, edebiyat, halk bilimi ve mimarlığa değin geniş bir akademik ağdan yararlanarak Akdeniz’i bir bütün olarak ve karşılaştırmalı bir biçimde araştırma çabası içinde ola­caktır. MCRI, Akdeniz Uygarlıkları’nın maddi ve manevi kültür ürünlerinin tümünü görev alanı içinde ele almayı, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası arşiv belgelerini toplamayı, yazılı ve sözlü tanıklıklar ile her türlü görsel/işitsel bilgiyi derlemeyi ve söz konusu malzemeler­den elde edilen bilimsel verilerin araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sergiler ve internet aracılığıyla tanıtıl­masını sağlayacaktır. MCRI’nin faaliyetlerini tüzüğünde bildirilen amaç ve misyonlarıyla uyumlu, kavramsal çerçevesi açıklıkla ortaya konulmuş, sürdürülmekte olan ve planlanan araştırmalara katkı sağlaya­cak disipliner arası projeler geliştirmesi ve yürütmesi öngörülmektedir. Bu projelerin, Akdeniz Üniversitesi içinde ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla son ürün temelinde [makale, dergi/e dergi, kitap, görsel/hareketli görsel, sergi vb.] ve ortak çalışma kültürünü besleyici/geliştirici ol­masına titizlik gösterilir. Akdeniz coğrafyasının çok çeşitli etnik, dinsel, kültürel grupları arasında her türlü ön­yargı ve ayrımcılıktan uzak, çok kültürlü bir tarih anlayışının gelişmesi yolunda birleş­tirici ve kaynaştırıcı bir rol oynamayı kendisine görev edinir.

Projeler & Faaliyetler

Fora Yelken: Akdeniz ve Gemileri Sergisi

Bu sergide gemiler, bilinen en eski ve büyük okyanus kuşağı Thetis’in uzantısı, antikitenin üç kadim kıtası   arasında 7 boğazı, 13 denizi, 15 körfeziyle toplamda 2.5 milyon km²’lik alana yayılan, karaların arasında geniş, karmaşık ve parçalanmış bir denizler bütünü olan Akdeniz’in sayısız rotasında seyrüsefer eder.

Devamını oku

Phaselis ve Territoriumu Yüzey Araştırması 2012-2013

Günümüzde Kemer İlçesi’nin Tekirova Beldesi idari sınırları içerisinde kalan Phaselis Antik Kentinin teritoryumunun arkeolojik, epigrafik ve tarihi coğrafi veriler ışığında belirlenen sınırları; kuzeyde Gökdere Vadisi’ne ulaşmakta, güneyde Üç Adalar’dan Tahtalı Dağı istikametinde çekilecek bir hat doğrultusunda devam etmekte, batıda ise Çandır Vadisi boyunca uzanmaktadır.

Devamını oku

Yayınlar

CEDRUS

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi

MJH: Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Akdeniz’de Korsanlık

Antikçağ’dan Günümüze Akdeniz’de Korsanlık

Akdeniz’de Kölelik

Antikçağ’dan Günümüze Akdeniz’de Kölelik

Haberler & Etkinlikler

Hızlı Erişim

Akademik Takvim

Not Görüntüleme Sistemi

Ders Programları

Dersler Kataloğu

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Belge & Formlar

Enstitü Not Giriş Sistemi

Sıkça Sorulan Sorular

Web Mail

Kütüphane

Rehber

Yemek Listesi

Veri Tabanları

Katalog Tarama

Üniversite FM